test kontrolního hlášení

Podpora nastavení kontrolního hlášení

Snižte rizika zatažení do podvodu na DPH

„Nadpoloviční většina společností spolehlivost obchodního partnera ověřuje jen manuálním vyhledáváním. Riziko nepřesností a nedůslednosti vyvolané selháním lidského faktoru tak významně snižuje účinnost a spolehlivost přijatých opatření.“

Více informací na ZDE

Neplaťte daně za podvodníky, nastavte si kontrolní opatření

Až 70 % společností nepovažuje riziko nevědomého zatažení do podvodu na DPH za reálné. Z toho pak vyplývá i absence opatření, která by tato rizika odhalila a snížila jejich dopady. Jak z toho ven?

Víte o tom, že správce daně po společnostech vyžaduje nastavení dostatečných kontrolních opatření, která by existenci případného podvodu odhalila? Součástí systému těchto opatření určitě musí být pravidelný sběr informací o obchodních partnerech z veřejně dostupných rejstříků a jejich vyhodnocování.

Řešením je automatizovaná revize obchodních partnerů z dílny Deloitte, která pravidelně kontroluje veřejné rejstříky a provádí další komplexní testy

Jak to v praxi funguje?

Aplikace průběžně kontroluje veřejně dostupná data a provádí kontroly na základě nastavených pravidel:

  • Pokud je nějaké pravidlo porušeno, aplikace upozorní zástupce klienta.
  • Na základě upozornění se klient může přihlásit do aplikace pro ověření více detailů.
  • Klient může přidat komentáře k jednotlivým upozorněním.
  • Aplikace zachovává auditní stopu provedených kontrol.

Co s aplikací získáte?

  • Efektivní, nenáročnou kontrolu velkého množství obchodních partnerů.
  • Podporu jednání s péčí řádného hospodáře.
  • Vyšší pravděpodobnost unesení důkazního břemene v daňovém řízení.
  • Úsporu času: Ruční prověření tisíce IČ v hlavních registrech zabere desítky hodin.

Mám zájem o více informací k nástroji o kontrole obchodních partnerů


Souhlasím s podmínkami zpracování svých osobních údajů