test kontrolního hlášení

Záznamní evidence k DPH

Otestujeme doklady jako správce daně

V kontrolním hlášení správci daně poskytujete velké množství dat, a to v detailu jednotlivých přijatých a vydaných daňových dokladů. Správce daně tak může snadno provádět elektronickou kontrolu všech vašich dokladů. 

Proto jsme v Deloitte vyvinuli nástroje, které nasimulují podobné testy, jaké může provádět správce daně. Série testů dokáže odhalit chyby metodické i nahodilé, které vznikají při manuálním zpracování daňových dokladů. 

Součástí testování je prověření, zda informace nezbytné pro sestavení kontrolního hlášení máte ve vašem informačním systému dostupné. Výsledky testů vám umožní nalézt zdroje chyb a včas je odstranit.

Testujeme všechny Vaše doklady

Nástroj vyvinutý Deloitte umožňuje hromadně prověřit všechny Vaše doklady a Vaši záznamní evidenci k DPH. Obsahuje portfolio více než 70 testů zaměřených na různé oblasti zákona o DPH – obchodní partneři, data, sazby, kódy, kurzy aj., z toho 40 testů je standardních bez ohledu na velikost nebo obor Vašeho podnikání.

Identifikuje konkrétní daňové doklady, které mohou být v rozporu s platnou legislativou a představují hrozbu z pohledu DPH a budoucího kontrolního hlášení.

Příklady zjištění jsou: neplatné DIČ obchodního partnera, nedodržení lhůt pro povinnost přiznat daň, použití chybných daňových kódů, dřívější nárokování daně na vstupu než umožňuje zákon, apod.

Testování pro Vás zpracujeme ve 4 krocích za 3-4 týdny

1 Upřesnění a zacílení testování

2 Příprava dat

3 Provedení testů a analýz

4 Zpracování závěrů a doporučení

Stejné testování je možné provádět i opakovaně na kvartální či měsíční bázi, případně i před podáním každého hlášení.

Chci vědět více k testování


Souhlasím s podmínkami zpracování svých osobních údajů