test kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení

Povinnost podat kontrolního hlášení vznikla k 1. lednu 2016

Kontrolní hlášení je opravdu obsáhlé, správci daně poskytujete velké množství dat, s čímž se zvyšuje i riziko odhalení případných chyb. Správce daně může velmi snadno provádět elektronickou kontrolu všech dokladů. Kontrolní hlášení bude vycházet z vaší záznamní evidence, její otestování umožní odhalit systémové a metodické chyby, a to včetně nahodilých chyb vzniklých z manuálního zpracování.

Co je kontrolní hlášení DPH?

Daňové hlášení, které poplatníci podávají spolu s přiznáním k DPH od 1. ledna 2016.

Obsahuje seznam všech vydaných a přijatých tuzemských plnění.

Součástí je i původní výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH, který od 1. ledna 2016 zanikl.

Kdo a jak hlášení podává?

Všichni plátci DPH měsíčně, fyzické osoby - kvartální plátci kvartálně.

Výlučně elektronicky - XML souborem opatřeným elektronickým podpisem.

Následná kontrolní hlášení je třeba podávat do 5 pracovních dnů – pozor na rozdíl od přiznání.

Na co si dát pozor?

Použití čísel dokladů přesně podle originálu dokladu – nutná absolutní shoda vč. alfanumerických znaků, volných nul před číslem dokladu, nestačí variabilní symbol.

Drobné nákupy účtované hromadně z jiných systémů se ztrátou informace o dodavateli a čísle dokladu.

Chybějící znak v účetním systému umožňující jednoznačné přiřazení do správného období.

Včasné podávání následného kontrolního hlášení a to do 5 pracovních dní po zjištění rozhodných skutečností.

Přiznání daně v aktuálním hlášení DPH, i když mají být doklady v dodatečném hlášení.


Jaké pokuty hrozí poplatníkům přímo ze zákona o DPH?

Minimální pokuta je 1 000 Kč při pozdním podání kontrolního hlášení. Pokud bude poplatník vyzván k podání hlášení v náhradní lhůtě, je minimální pokuta se automaticky zvyšuje na 10 000 Kč, případně 50 000 Kč, pokud hlášení nepodá. Pokud je poplatník vyzván ke změně nebo doplnění již podaného hlášení a neučiní tak, výše pokuty je 30 000 Kč. Pokuta do výše 50 000 Kč může být také uložena v případě, že hlášení není podáno ani v náhradní lhůtě. Výše pokuty může dosáhnout až 500 000 Kč, pokud poplatník závažně ztěžuje nebo maří výběr daní.